Deel via:
Chamber of Commerce and Industry Aruba

De instelling is bevoegd om uit eigen beweging advies te geven en ze kan ook voorstellen of aanbevelingen maken aan de minister van economie. Ze is bovendient  vertegenwoordigd in verschillende adviescommissies en  ook in andere bestuursorganen van stichtingen en andere organisaties die als doel hebben het rechtstreeks of  onrechtstreeks promoten van de economische activiteiten op Aruba. De instelling is ook het officiële advieslichaam van de  minister van economie voor de toepassing van alle  vergunningen in overeenstemming met de Business License Ordinance. Naast de adviserende rol, is ze ook  verantwoordelijk voor het beheer en de controle van het  Commercial Register en het Foundations Register.  De instelling is ook verantwoordelijk voor het  onderhouden van een openbare databank van de  financiële verslagen van de naamloze vennootschappen  op Aruba, die volgens de wet verplicht zijn volledige kopieën van deze verslagen te overhandigen aan het  Commercial Register.