Deel via:

Inleiding

Welkom op aruba.com. Aruba.com is de website van de Aruba Tourism Authority (hierna A.T.A. genoemd). Dit privacybeleid is onderdeel van de algemene voorwaarden en omschrijft welke informatie wordt verzameld op de website op aruba.com en is van toepassing op de verwerking van gegevens die A.T.A. en (indien van toepassing) de Aruba Hotel And Tourism Association (hierna A.H.A.T.A. genoemd) over jou hebben gekregen (hierna aangeduid als persoonsgegevens) als gebruikers en (terugkerende) bezoekers van de (mobiele) website op aruba.com. Met dit privacybeleid verschaft A.T.A. informatie over de gegevens die verzameld worden van gebruikers en (terugkerende) bezoekers van de (mobiele) website, tevens andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyalty programma's. Verder wordt er ook omschreven hoe deze gegevens worden gebruikt, hoe je toegang kunt krijgen tot je gegevens en hoe je deze kunt wijzigen. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is A.T.A. Europe, R.J. Schimmelpennincklaan 1, 2517 JN, Den Haag.

Contact

Via e-mailadres ata.europe@aruba.com en via postadres A.T.A. Europe, R.J. Schimmelpennincklaan 1, 2517 JN, Den Haag, ter attentie van "klantenservice privacy", kun je altijd contact opnemen met vragen over dit privacy- en cookiebeleid.

Geen verplichting

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Soorten gegevens en doeleinden verwerking

Bij het aanbieden van diensten kan deze website persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, tevens gegevens over je interesses van jou als gebruiker van de (mobiele) website of andere diensten. Deze gegevens kan bij A.T.A. bekend zijn omdat je bijvoorbeeld hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat A.T.A. jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je de diensten van de (mobiele) website op aruba.com of andere diensten (zoals de boekingsportaal JackRabbit) gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je aan A.T.A. toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). De servers die gekoppeld zijn met aruba.com kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen zoals URL, IP-adres, browser-type, taal, datum en tijd van je bezoek aan de (mobiele) website op aruba.com en andere diensten.

A.T.A. kan jouw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen, zoals media- en onderzoeksbureaus. Je gegevens kunnen door A.T.A. worden gecombineerd met gegevens die verzameld zijn in het kader van jouw gebruik van verschillende producten of diensten (en/of producten of diensten van de groepsmaatschappijen van A.T.A.). Op basis van je persoonsgegevens kan A.T.A. een profiel van jouw opstellen zodat A.T.A. jou beter van dienst kan zijn en de inhoud van de producten of diensten nog beter op je interesses afstemt. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van A.T.A., kan je dit melden via ata.europe@aruba.com.

A.T.A. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de (mobiele) website van de A.T.A.:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  2. om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  3. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze (mobiele) websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  4. om gerichte aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een (mobiele) website een advertentie worden getoond van een product waarvan A.T.A. op basis van de door A.T.A. verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kan A.T.A. een profiel van je opstellen;
  5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. A.T.A. kan NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ëDelen en bekend maken van persoonsgegevensë);
  7. om de (mobiele) website op aruba.com en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  8. om te voldoen aan de op A.T.A. rustende wet-en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  9. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie.

A.T.A. bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Zoals reeds eerder vermeld kan A.T.A. persoonsgegevens die door A.T.A. worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van producten of diensten. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van A.T.A., kan je dit melden via ata.europe@aruba.com. Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). A.T.A. kan deze derden selecteren op basis van de informatie die A.T.A. heeft verzameld over jouw productafname en internetgedrag. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zal A.T.A. je gegevens op verzoek daartoe blokkeren.

Uitsluitend als jij A.T.A. daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit A.T.A. Zulke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd eerst door A.T.A. beoordeeld voordat deze door A.T.A. wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je email sturen naar ata.europe@aruba.com of een brief gericht naar A.T.A. Europe, ter attentie van "klantenservice privacy", te R.J. Schimmelpennincklaan 1, 2517 JN, Den Haag.

In speciale gevallen kan A.T.A., zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en diensten van A.T.A. te garanderen. Tevens kan A.T.A. persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van A.T.A. aan jou op verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Beveiliging

A.T.A. kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm hebben gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie of informatie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen naar ata.europe@aruba.com of een brief gericht naar A.T.A. Europe, ter attentie van "klantenservice privacy", te R.J. Schimmelpennincklaan 1, 2517 JN, Den Haag, onder vermelding van 'inzage/wijziging/wissen persoonsgegevens'. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat A.T.A. ervan zeker is dat de informatie naar de juiste personen worden gestuurd. Als A.T.A. niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan A.T.A. je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. A.T.A. schort de uitvoering van je verzoek op totdat je aan A.T.A. de (nadere) specificaties hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek stuurt A.T.A. je een bericht ter bevestiging.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal A.T.A. het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt, beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet A.T.A. verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geeft de (mobiele) website op aruba.com jouw de mogelijk om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op een dergelijke website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven log-in mogelijkheden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf (persistente cookies) of in het geheugen (sessie cookies) van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kan je via de (mobiele) website op aruba.com worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. A.T.A. gebruikt cookies om bijvoorbeeld je voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruikt A.T.A. cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina's op een website worden bezocht.

Ook kan A.T.A. (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

A.T.A. maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt A.T.A. gebruik van zogenaamde unique-id cookies, om internetgebruikers te herkennen als unieke bezoekers. Deze cookies hebben op de (mobiele) website op aruba.com gemiddeld een levensduur van anderhalf jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan anderhalf jaar de (mobiele) website op aruba.com niet bezoekt.

Als je het plaatsen van cookies (via je browser instellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door A.T.A. wordt verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw gebruik van de producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen) van A.T.A., waaronder ook via cookies verzamelde surf-gegevens.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy-en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot het door de A.T.A. geplaatste cookies.

Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je je voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op deze (mobiele) website wijzigen, dan kan je de pagina waarop je je instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via deze (mobiele) website advertenties presenteren.

Hieronder tref je een overzicht van (sommige) cookies die geplaatst worden in je browser tijdens een (terugkerende) bezoek aan de (mobiele) website op aruba.com:

Het bovenstaand overzicht wordt handmatig door A.T.A. verwerkt. A.T.A. doet haar best om dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.

Wijzigen van het privacy-en cookiebeleid

A.T.A. behoudt zicht het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. A.T.A. adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 17 mei 2015.